Φορολογικό Νομοσχέδιο «Τελευταίες τροποποιήσεις του Υπ. Συμβουλίου της 23-3-2010». - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Φορολογικό Νομοσχέδιο «Τελευταίες τροποποιήσεις του Υπ. Συμβουλίου της 23-3-2010».


Σύμφωνα με τις τελευταίες παρεμβάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της 23-3-2010, έχουμε τις παρακάτω διαφοροποιήσεις, σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο, στο Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε την Τετάρτη 24-3-2010 στο Κοινοβούλιο για συζήτηση και ψήφιση:
   (Α): Σε ότι αφορά την έκπτωση των τόκων των στεγαστικών δανείων προβλέπεται ότι θα ισχύσει από 1/1/2010 έκπτωση...
20% των τόκων από το φόρο,  για τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας έως 120 τ.μ.
Παράλληλα καταργείται η μείωση του φόρου με ποσοστό 40% των τόκων των στεγαστικών δανείων που χορηγούνται το 2009 και 2010 για οποιαδήποτε κατοικία έως 200 τμ. και για ύψος δανείου έως (350.000) ευρώ που θεσπίστηκε με το άρθρο 43 του ν.3763/2009.
 Δε θίγονται διαφορετικές εκπτώσεις που προέβλεπαν προηγούμενες φορολογικές ρυθμίσεις.
Αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν να ισχύουν οι εκπτώσεις των τόκων σε ποσοστό 100% από το εισόδημα,  για όσους έχουν λάβει δάνειο πρώτης κατοικίας πριν το 2002.

(Β): Ακόμη πιο ευνοϊκός γίνεται ο τρόπος φορολόγησης των αποζημιώσεων σε περίπτωση απόλυσης καθώς το αφορολόγητο αυξάνεται στις 60.000 ευρώ, ενώ καταργείται ο συντελεστής του 40% Επίσης αλλάζουν τα κλιμάκια φορολόγησης, με πιο σημαντική αλλαγή την μείωση του ανώτατου συντελεστή φορολόγησης από το 40% που προβλεπόταν στο 30%. Έτσι λοιπόν η κλίμακα διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής (%)
0 - 60.000 0%
60.001 - 100.000 10%
100.001 - 150.000 20%
150.001 και άνω 30%
Συνεπώς ο φόρος που προκύπτει από την αποζημίωση είναι:
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΔΙΑΦΟΡΑ
20.000 0 0 0
30.000 0 2.000 -2.000
50.000 0 6.000 -6.000
75.000 1.500 11.000 -9.500
100.000 4.000 16.000 -12.000
150.000 14.000 26.000 -12.000
200.000 29.000 36.000 -7.000
   (Γ): Ακόμη αυστηρότερα γίνονται τα τεκμήρια για τα ακίνητα που βρίσκονται σε ακριβές περιοχές. Έτσι τα ποσά των τεκμηρίων που έχουν ήδη ανακοινωθεί κατά τ.μ και περιοχή θα προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) Έχουμε και λέμε λοιπόν εξ’ αρχής για το τεκμήριο των κατοικιών:
α. Κατοικίες: Το τεκμήριο ξεκινάει από 60 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον χρόνο για πρώτη κατοικία έως 80 τ.μ., ανεβαίνει στα 80 ευρώ τον χρόνο για κάθε τετραγωνικό ακινήτου από 81 έως τα 200 τ.μ., από 201 έως 300 τ.μ στα 150 ευρώ και φτάνει στα 200 ευρώ για κάθε τετραγωνικό πάνω από τα 300 τ.μ. Έτσι μια πρώτη κατοικία 80 τ.μ. θα οδηγεί σε τεκμήριο εισοδήματος 4.800 ευρώ.
Για τη δευτερεύουσα κατοικία το τεκμήριο θα υπολογίζεται στο 50% της αντίστοιχης κύριας κατοικίας και για τους βοηθητικούς χώρους το τεκμήριο διαμορφώνεται στα 30 ευρώ το τ.μ. Προκειμένου για μονοκατοικίες, τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20%.
Προκειμένου τώρα για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.800 ευρώ το τ.μ. και έως 4.999 ευρώ το τ.μ. τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% και για περιοχές με τιμής ζώνης από 5.000 ευρώ το τμ. και άνω προσαυξάνονται κατά 70%. Έτσι λοιπόν οι αντίστοιχοι πίνακες διαμορφώνονται όπως παρακάτω:
 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 2.800 ΕΥΡΩ 2.800 ΕΩΣ 4.999 ΕΥΡΩ 5.000 ΕΥΡΩ & ΑΝΩ
Έως 80 τ.μ 60 84 102
Από 81-200 τ.μ 80 112 136
Από 201-300 τ.μ 150 210 255
Από 301 & άνω 200 280 340
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΟΧΙΚΟΥ & ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΩΣ 2.800 ΕΥΡΩ 2.800 ΕΩΣ 4.999 ΕΥΡΩ 5.000 ΕΥΡΩ & ΑΝΩ
Έως 80 τ.μ 30 42 51
Από 81-200 τ.μ 40 56 68
Από 201-300 τ.μ 75 105 127,5
Από 301 & άνω 100 140 170
Ακολουθεί πίνακας με παραδείγματα κατοικιών που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μέχρι 2.800 ευρώ (που αποτελούν και την πλειοψηφία των τιμών ζώνης) για πληρέστερη κατανόηση του κλιμακωτού προσδιορισμού τους: 
Επιφάνεια κύριας κατοικίας σε τ.μ. (εκτός μονοκατοικιών) Ποσά σε ευρώ
60 3600
80 4800
100 6400
120 8000
150 10400
200 14400
300 29400
400 49400

   (Δ): Όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου, όπως αποφασίστηκε, θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ενώ θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Αυτό σημαίνει πως η τελική εκκαθάριση του φόρου θα ολοκληρωθεί μετά την εκκαθάριση των δηλώσεων του οικονομικού έτους 2011.
   (Ε): Παράλληλα, η κυβέρνηση αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για αλλαγή του τρόπου  φορολόγησης των μισθωμάτων της εκκλησίας ( με συντελεστή 20%) παρέχοντας την δυνατότητα της έκπτωσης έως και 50% των δαπανών που καταβάλλονται για αυτά τα ακίνητα.
   (ΣΤ): Συντελεστές ΦΠΑ:
   Στο συντελεστή ΦΠΑ 10% εντάσσονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες από ιδιωτικά θεραπευτήρια αλλά και συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης.
Επίσης στον υψηλό συντελεστή 21% εντάσσονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές.
Παράλληλα ο συντελεστής επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες αυξάνεται από 7 και 4% σε 11%. Ο νέος συντελεστής ισχύει για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2009 δηλαδή θα εφαρμοστεί και για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν φέτος.
Όσον αφορά στην επιβολή ΦΠΑ στα προϊόντα των λαϊκών αγορών διευκρινίζεται ότι οι αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ η υποχρέωσή τους για τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων και έκδοση αποδείξεων.
(Z): Ξεχωριστά εκκαθαριστικά για εγγάμους:
Με το φορολογικό νομοσχέδιο δίνεται από το οικον. έτος 2012 στους έγγαμους, η δυνατότητα βεβαίωσης του φόρου που τους αναλογεί χωριστά στον σύζυγο και τη σύζυγο, οπότε ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημά τους. Για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, θα υπάρξει συγκεκριμένη ένδειξη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1), η συμπλήρωση της οποίας θα υποδηλώνει τη βούληση των φορολογουμένων-συζύγων για ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου.
Αξίζει βέβαια να αναφερθεί, πως δεν αποκλείεται οποιαδήποτε περαιτέρω τροποποίηση, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στο Κοινοβούλιο, μέχρι να ολοκληρωθεί η ψήφισή του. 
Dr.Query

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad