Και όμως…"Χαμηλός ακόμη ο ιδιωτικός δανεισμός στην Ελλάδα" !!! - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Και όμως…"Χαμηλός ακόμη ο ιδιωτικός δανεισμός στην Ελλάδα" !!!


Είτε το πιστεύετε,  είτε όχι,  είναι πέρα για πέρα αληθινό!!!
Αλλά και πέρα για πέρα ψευδές!!!
Αυτό γιατί ορισμένοι σημαντικοί παράμετροι και ιδιαιτερότητες που έχουν σχέση με την κοινωνικοοικονομική δομή της χώρας, που αναφέρονται στο τελευταίο μέρος του άρθρου,  διαφοροποιούν σημαντικά τη σχέση με τον αντίστοιχο δανεισμό των Ευρωπαίων και την καθιστούν σχεδόν μη συγκρίσιμη.

Παρόλο που το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας, αλλά και της χώρας είναι ο τεράστιος δημόσιος δανεισμός και οι επιπτώσεις του, εν τούτοις ενδιαφέροντα στοιχεία μας αποκαλύπτει έρευνα της...
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον δανεισμό επιχειρήσεων και νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, προκύπτει λοιπόν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση.
Τα δάνεια των Ελλήνων (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται στο 91%.

Το ποσοστό αυτό απέχει παρασάγγας από το 553% (δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ) του Λουξεμβούργου, το 433% της Μάλτας και το 321% της Κύπρου.
Σήμερα το ποσοστό των νοικοκυριών που έχουν κάποιο δάνειο ανέρχεται στο 60%.
Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν το συνολικό χρέος επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις 31 Δεκεμβρίου 2008
Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι με βάση τα στοιχεία Ιανουαρίου 2010 της Τράπεζας Ελλάδος τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις οφείλουν στις τράπεζες περίπου 254 δισ. ευρώ, έναντι περίπου 250δισ. ευρώ που ήταν το χρέος τους τον Δεκέμβριο του 2008.
Έχουμε και λέμε λοιπόν:

- Ηνωμένο Βασίλειο (είναι εκτός ζώνης του ευρώ) με πληθυσμό 61,7 εκατ. άτομα το σύνολο του δανεισμού (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) στο τέλος του 2008 ήταν 5,11 τρισ. ευρώ στο 281% του ΑΕΠ.
- Λουξεμβούργο (πληθυσμός 476.200 άτομα) δάνεια ύψους 202,8 δισ. ευρώ στο 553%.
- Μάλτα (πληθυσμός 404.962 άτομα) δάνεια 25 δισ. ευρώ στο 433% του ΑΕΠ.
- Κύπρος (πληθυσμός 766.400 άτομα) δάνεια 54,4 δισ. ευρώ στο 321% του ΑΕΠ.
- Ιρλανδία (πληθυσμός 4,23 εκατ. άτομα) δάνεια 481 δισ. ευρώ στο 259%.
- Κάτω Χώρες (πληθυσμός 16,47εκατ. άτομα) δάνεια 1,1 τρισ. ευρώ στο 185% του ΑΕΠ.
- Ισπανία (πληθυσμός 45,11 εκατ. άτομα) δάνεια 1,98 τρισ. ευρώ στο 181% του ΑΕΠ.
- Πορτογαλία (πληθυσμός 10,59 εκατ. άτομα) δάνεια 281,76 δισ. ευρώ στο 169% του ΑΕΠ.
- Αυστρία (πληθυσμός 8,31 εκατ. άτομα) δάνεια 420 δισ. ευρώ στο 149% του ΑΕΠ.
- Γερμανία (πληθυσμός 82,31 εκατ. άτομα) δάνεια 3,23 τρισ. ευρώ στο 129% του ΑΕΠ.
- Γαλλία (πληθυσμός 63,39 εκατ. άτομα) δάνεια 2,3 τρισ. ευρώ στο 117% του ΑΕΠ.
- Βέλγιο (πληθυσμός 10,66 εκατ. άτομα) δάνεια 402 δισ. ευρώ στο 117% του ΑΕΠ.
- Ιταλία (πληθυσμός 59,13 εκατ. άτομα) δάνεια 1,8 τρισ. ευρώ στο 115% του ΑΕΠ.
- Σλοβενία (πληθυσμός 2,01 εκατ. άτομα) δάνεια 34,54 δισ. ευρώ στο 93% του ΑΕΠ.
- Ελλάδα (πληθυσμός 11,12 εκατ. άτομα) δάνεια 225 δισ. ευρώ στο 92% του ΑΕΠ.
- Φιλανδία (πληθυσμός 5,3 εκατ. άτομα) δάνεια 165,46 δισ. ευρώ στο 89,6% του ΑΕΠ.
- Σλοβακία (πληθυσμός 5,38 εκατ. άτομα) δάνεια 30,75 δισ. ευρώ στο 47,4% του ΑΕΠ.
- Επίσης στη Δανία που είναι εκτός ευρωζώνης (πληθυσμός 5,5 εκατ. άτομα) δάνεια 554 δισ. ευρώ στο 238% του ΑΕΠ.

Τέλος σημειώνουμε ότι στην Ελλάδα τα στεγαστικά δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκονται στο 27% (στοιχεία Δεκ. 2008) έναντι 38,2% που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ και 37,8% της ευρωζώνης. Αντίστοιχα τα καταναλωτικά ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι στο 12,9%, έναντι 15,2% στην ευρωζώνη και 14,6% στην Ε.Ε.
Αυτά που δε λαμβάνουν βέβαια υπόψη τους οι αριθμοί είναι :
Το υπερτροφικό δημόσιο συντηρεί σε μεγάλο βαθμό την ιδιωτική οικονομία και τυχόν βίαιη και απρογραμμάτιστη κατάρρευσή του θα συμπαρασύρει μοιραία σε ασφυξία και τον ιδιωτικό τομέα.
 Ευτυχώς που ο ιδιωτικός δανεισμός δεν είναι υπέρμετρα μεγάλος, διότι αλλιώς οι Τράπεζες θα αντιμετώπιζαν δισεπίλυτο πρόβλημα ρευστότητας που θα προστίθετο στο υπάρχον δημοσιονομικό και θα δημιουργούσε ένα εκρηκτικό καταστροφικό μίγμα για την ύπαρξη της χώρας.
Το κόστος πάσης μορφής ιδιωτικών δανείων στη χώρα μας είναι πολύ υψηλότερο απ' ότι στην υπόλοιπη ΕΕ.
Ο Μ.Ο διάρκειας ενός δανείου στην Ελλάδα είναι πολύ πιο μικρός απ' ότι στην ΕΕ, και στα στεγαστικά, και στα επιχειρηματικά, ακόμα και στα καταναλωτικά με αποτέλεσμα οι δόσεις να είναι πολύ μεγαλύτερες.
Η ανάπτυξη στην Ελλάδα δυστυχώς κατά βάση στηρίχθηκε σε δημόσιες επενδύσεις, αλλά και ιδιωτικές μιας κάστας ολίγων και εκλεκτών επιχειρηματιών. Μπορεί λοιπόν να φαινόμαστε ότι βρισκόμαστε σ’ ένα ικανοποιητικό επίπεδο πλην όμως οι μικρομεσαίοι αναλογικά έχουν λιγότερα έσοδα απ' ότι στην ΕΕ με αποτέλεσμα η απόσβεση μιας επένδυσης ή μιας κατανάλωσης να έρχεται πολύ πιο αργά και με χειρότερους όρους.
Ο ρυθμός αύξησης του ιδιωτικού δανεισμού την τελευταία 10ετία είναι τεράστιος.
Από 10% του ΑΕΠ(περίπου το 2000) σε 91% πέρσι.
Συνεπώς η ανάπτυξη της Ελλάδας την περίοδο αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στον υπερδανεισμό και αν συνεχιστεί με παρόμοιους ρυθμούς πέρα από το δημόσιο τομέα θα καταρρεύσει και ο ιδιωτικός.
Θεωρείται βέβαιο πως ο έμμεσος δανεισμός με μεταχρονολογημένες επιταγές(πατέντα του Νεοέλληνα) δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό του 91%.
Συμπεράσματα:
1o : Οι αριθμοί και οι στατιστικές σχεδόν ποτέ δε λένε την αλήθεια.
2ο :  Αν ήθελα να είμαι χρεωμένος, θα προτιμούσα να το έκανα μόνος μου, επιλέγοντας πού θα διοχέτευα τα δανεικά και πώς θα έκανα το κουμάντο μου για την αποπληρωμή τους και όχι να αφήνω κάποιους πολιτικούς και πολιτικάντηδες να δανείζονται για λογαριασμό μου και να μου στέλνουν το λογαριασμό...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad