“ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

“ΣΩΣΙΒΙΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”


Εγγυημένα χαμηλότοκα δάνεια 6ετίας, μέσω 2 προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ, για τη διάσωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Πρόκειται για νέα έκτακτα δάνεια ειδικού σκοπού και ζωτικής σημασίας, όπως εξήγγειλε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  Κα Λούκα Κατσέλη, τα οποία θα δώσουν μεγάλη «ανάσα» σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προμηθευτές και ταυτόχρονα θα αποδώσουν σημαντικά ταμειακά οφέλη τόσο στο κράτος, όσο και στα ασφαλιστικά ταμεία.
Δικαιούχοι και των 2 προγραμμάτων θα είναι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας - νέες ή υφιστάμενες), ανεξαρτήτως εταιρικής μορφής (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, ΕΠΕ, ΑΕ), που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. Ευρώ.
Και στα δύο προγράμματα το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%.
 Πρόγραμμα Νο: 1
Για την εξόφληση οφειλών των επιχειρήσεων σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το ποσό του δανείου θα κυμαίνεται από 5.000 έως 100.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση και θα πηγαίνει απευθείας στην Εφορία ή στο ασφαλιστικό ταμείο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει στις  31 Δεκ. 2010.
Έως 5 εργαζόμενοι μέχρι 40.000 ευρώ
5-20 εργαζόμενοι μέχρι 70.000 ευρώ
20-50 εργαζόμενοι μέχρι 100.000 ευρώ
Συνολικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ.
Πρόγραμμα Νο: 2
Για την κάλυψη επίσης των δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών (για οφειλές έως 28 Φεβρουαρίου 2008) θα διατεθούν επιπλέον 1 δις ευρώ.
Το ύψος του δανείου ξεκινάει από 5.000 € και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 €. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές, βάσει τιμολογίων. Το  συγκεκριμένο πρόγραμμα λήγει στις 31 Δεκ 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad