“Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο”:(Μέρος 2ο) Τι προβλέπει… (Φορολογία ακίνητης περιουσίας - Επιχειρήσεων- Φοροδιαφυγή-Αναπτυξιακά Κίνητρα-Δηλώσεις Σχόλια) - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

“Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο”:(Μέρος 2ο) Τι προβλέπει… (Φορολογία ακίνητης περιουσίας - Επιχειρήσεων- Φοροδιαφυγή-Αναπτυξιακά Κίνητρα-Δηλώσεις Σχόλια)


 Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
(13) Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(ΕΤΑΚ). Αντί αυτού επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας(ΦΜΑΠ) σε ατομικό επίπεδο, με την παρακάτω κλίμακα:
Η  κλίμακα αυτή εφαρμόζεται στις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές.
Το πρώτο κλιμάκιο αφορά σε ακίνητα αξίας έως 400.000 ευρώ, για τα οποία οι ιδιοκτήτες στο εξής δε θα πληρώνουν φόρο (0%), ενώ αν παρέμενε το ΕΤΑΚ ο φόρος θα ήταν 200 ευρώ.

Ετήσιος φόρος που προκύπτει ανά κλιμάκιο:
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΤΑΚ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΜΑΠ
ΦΜΑΠ
ΔΙΑΦΟΡΑ
400.000 200 0 -200
500.000 300 100 -200
600.000 400 400 0
700.000 500 1.000 +500
800.000 600 1.900 +1.300
1.000.00 800 3.900 +3.100
Για ακίνητες περιουσίες άνω των 5.000.000 ευρώ θα ισχύει για τρία χρόνια ο συντελεστής 2%.

(14)Συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων(πλην αυτών που υπάγονται στον ΦΠΑ). Ο φόρος μεταβίβασης αποσυνδέεται από το κριτήριο της ύπαρξης πυροσβεστικής υπηρεσίας και διαμορφώνεται τελικά σε 10% για ποσά άνω των 20.000 ευρώ και σε 8% για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ.(σήμερα ισχύει 9% για πρώτα 15.000 ευρώ και 11% για υπόλοιπο).

(15)Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Τα ακίνητα της Εκκλησίας φορολογούνται όπως και των άλλων νομικών προσώπων κοινωφελούς σκοπού, ενώ επανέρχεται η φορολόγηση των εσόδων της Εκκλησίας, που προέρχονται από την εμπορική αξιοποίηση ακινήτων, με συντελεστή 20% και καθιερώνεται, όπως και για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φόρος δωρεών 5% για τα ακίνητα και 10% για τα μετρητά.

(16)Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore). Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες (off-shore) εταιρείες από 3 σε 15% και καταγράφονται τα ακίνητα που ανήκουν σε off-shore και δεν εμφανίζονται πουθενά στο περιουσιολόγιο των φορολογικών αρχών. Δεν αναγνωρίζονται αγορές, δαπάνες, μισθώματα, τόκοι που προκύπτουν από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες .

(17)Φορολογία απόκτησης 1ης Κατοικίας . Καταργείται το σύστημα χορήγησης απαλλαγής πρώτης κατοικίας για αγορά ακινήτου μέχρι 200 τ.μ. (ανεξάρτητα από την αξία του), το οποίο ευνοούσε μόνο τους αγοραστές ακινήτων πολύ μεγάλης αξίας -και μάλιστα ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση- και θεσπίζεται νέο σύστημα απαλλαγής με συγκεκριμένα αφορολόγητα ποσά, τα οποία προσαυξάνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση το σύστημα της απαλλαγής καθίσταται απλούστερο, κοινωνικά δίκαιο και ενισχύει το θεσμό της οικογένειας μέσω της φορολογικής απαλλαγής. Αν η αξία του ακινήτου υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, τότε το επιπλέον ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 10% και όχι με 11% που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Επίσης, παρέχεται για πρώτη φορά απαλλαγή για μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και μία αποθήκη που μεταβιβάζονται μαζί με την κατοικία (είτε ως τμήματα της ενιαίας κατοικίας είτε ως παρακολουθήματα είτε ως αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο), επιφάνειας μέχρι 20 τ.μ. η καθεμία, δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί λόγω της χρηστικής τους αξίας είναι αναγκαίοι στις σύγχρονες κατοικίες.
 Το αφορολόγητο για τον άγαμο διαμορφώνεται σε 200.000 ευρώ και για τον έγγαμο χωρίς παιδιά σε 250.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον παιδί θα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό 25.000 ευρώ, ενώ για το τρίτο και πάνω 30.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι έγγαμος με δύο παιδιά θα μπορεί να αγοράσει ακίνητο και να μην πληρώσει φόρο στην περίπτωση που αυτό δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τις 300.000 ευρώ.
Αν ο αγοραστής θέλει να αποκτήσει οικόπεδο, με στόχο να κτίσει 1η κατοικία, τότε το αφορολόγητο που αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται στις 50.000 ευρώ για τον ανύπαντρο, στις 100.000 ευρώ για τον παντρεμένο. Για το 1ο και 2ο παιδί προσαύξηση 10.000 ευρώ, ενώ για το τρίτο και όλα τα υπόλοιπα προσαύξηση 15.000 ευρώ.
Αν το ακίνητο αποκτάται ως 2η κατοικία ή ως εξοχικό, τότε για το τμήμα της αξίας του ακινήτου έως τις 20.000 ευρώ, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 8%, ενώ από αυτό το όριο και πάνω, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%.

Οι πίνακες αφορολογήτων 1ης κατοικίας & οικοπέδων(για κτίσιμο 1ης κατοικίας) καθώς και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας διαμορφώνονται όπως παρακάτω:
ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 1ης ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΑΓΑΜΟΣ 200.000 50.000
ΕΓΓΑΜΟΣ 250.000 100.000
ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ 275.000 110.000
ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ 300.000 120.000
ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ 330.000 135.000
ΜΕ 4 ΠΑΙΔΙΑ 360.000 150.000Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΕΞΟΧΙΚΟΥ
ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΩΡΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
50.000 4.600 5.200 -600
75.000 7.100 7.950 -850
100.000 9.600 10.700 -1.100
125.000 12.100 13.450 -1.350
150.000 14.600 16.200 -1.600
200.000 19.600 21.700 -2.100
250.000 24.600 27.200 -2.600
300.000 29.600 32.700 -3.100
350.000 34.600 38.200 -3.600
400.000 39.600 43.700 -4.100
500.000 49.600 54.700 -5.100

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(18) Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών.
Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
(19) Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη.
Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).
(20) Επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται και δεν προβλέπονται για αυτές εξαιρέσεις από την οδηγία της ΕΕ. Εκτός ΦΠΑ μένουν μόνο οι γιατροί και οι ιατρικές υπηρεσίες.
 (21) Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη.
Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών που θα μένουν στην επιχείρηση και θα επανεπενδύονται μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%, το 2011 σε 23%, το 2012 σε 22%, το 2013 σε 21% και το 2014 σε 20%. Αυξάνεται όμως η φορολογία επί των κερδών που θα διανέμονται, δηλαδή των μερισμάτων από 10% που είναι σήμερα,  σταδιακά στο 25% μέχρι το 2015. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά τη φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.
(22) Κριτήρια αυτοελέγχου
Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληρεί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ’ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ’ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.

(23) Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιστοποίηση λογιστών – φοροτεχνικών.
Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.

Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
(24)Καθιερώνονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί. Από 1/1/2011, όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας, όπως και όλες οι αμοιβές μισθοδοσίας, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών.
(25)Καθιερώνονται από 1/1/2011 τα ηλεκτρονικά τιμολόγια. Για συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και Δημοσίου, θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια.
(26) Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά. Από 1/1/2011 δε θα θεωρείται νόμιμη όποια συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ γίνεται με μετρητά. Θα γίνονται δεκτές μόνο όσες γίνονται με χρεωστικές κάρτες, με πιστωτικές κάρτες, με δίγραμμες επιταγές και βεβαίως με ηλεκτρονικά διατραπεζικά εμβάσματα
(27) Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής.
Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.(28) Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο.
Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.
(29) Κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων σε φορολογική υποτροπή (μη έκδοση αποδείξεων), πρόστιμα εντός 10μερου από ΥΠΕΕ, ποινικό αδίκημα η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, απώλεια αφορολογήτου για επιτηδευματίες που πιαστούν να φοροδιαφεύγουν. Ηλεκτρονική διασύνδεση υπουργείου με άλλα υπουργεία και φορείς, διασταυρώσεις στοιχείων, κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής.

(30) Συστήνεται εξειδικευμένη υπηρεσία στην ΥΠΕΕ, που θα ελέγχει την "επώνυμη φοροδιαφυγή" ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα, που συλλέγονται από φορείς συμβολαιογράφους, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία εντοπισμού φοροδιαφυγής τομέων παραεμπορίου καθώς και αντιμετώπιση σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).
(31)Σύσταση περιουσιολογίου για όλα τα φυσικά πρόσωπα, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ακίνητα, Ι.Χ., σκάφη, μετοχές, αμοιβαία ενώ δε θα περιλαμβάνονται τραπεζικές καταθέσεις και ομόλογα δημοσίου. Το περιουσιολόγιο αυτό αναφέρεται πως θα είναι η βάση για τη διενέργεια διασταυρώσεων. Επιπλέον οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις θα γίνονται σε τακτική βάση με ετήσιο πρόγραμμα ενώ σε αυτές θα περιλαμβάνονται και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών από άλλες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών.


Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
(32) Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
Θεσπίζεται αφορολόγητο για μία τριετία από την έναρξη εργασιών, για νέους μέχρι 35 ετών που αποκτούν κέρδη μέχρι 30.000 ευρώ ετησίως, από την άσκηση ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

(33) Περιβαλλοντικά κίνητρα.
Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία όπως φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόμητης γης που είναι εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένες περιοχές και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.


(34) Φορολογικά κίνητρα για διατήρηση θέσεων εργασίας.
Με το νομοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με μείωση του κύκλου εργασιών.

ΣΤ.  ΔΗΛΩΣΕΙΣ -  ΣΧΟΛΙΑ
Ο Πρωθυπουργός Κος Παπανδρέου, χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο ως το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την αναδιανομή εισοδήματος, καθώς και ότι μπαίνει τέλος στο ευνοϊκό καθεστώς που υπήρχε για ορισμένους προνομιούχους, όπως και οι προνομιακοί φορολογικοί συντελεστές που ίσχυαν για κάποιες συντεχνίες.

Όλα τα εισοδήματα, τόνισε, θα φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο και κάνουμε μια επαναστατική τομή για το χτύπημα της φοροδιαφυγής. Ανέφερε επίσης, ότι η ανοχή όσων δεν μπορούν να κρύψουν τα εισοδήματά τους, έναντι εκείνων που φοροδιαφεύγουν, έχει τελειώσει.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, στόχος της φορολογικής πολιτικής "είναι ένα απλό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο με ενιαίους κανόνες, χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις".
Άποψη μας είναι ότι το νομοθέτημα, όπως εμφανίζεται στο μακροσκελές προσχέδιο των  200 και άνω σελίδων, τολμά κατ’ αρχήν σημαντικές ουσιαστικές τομές και εμπεριέχει προθέσεις δικαιότερης κατανομής των βαρών, με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.
Ταυτόχρονα όμως φαντάζει υπερβολικά αισιόδοξο, απαιτεί τεράστια αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και μηχανισμών καθώς και την αναμόρφωση παγιομένων νοοτροπιών δεκαετιών, προκειμένου να μην καταστεί αναποτελεσματικό και ανεφάρμοστο στην πράξη.
Όπως κάθε νομοθέτημα, έτσι κι’ αυτό, ενσωματώνει εκ προοιμίου το μικρόβιο της αδικίας, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επιλύσει το σύνολο των προβλημάτων, των περιπτώσεων και υποπεριπτώσεων που βιώνει ο κάθε φορολογούμενος. Να μη μας διαφεύγει βέβαια και το γεγονός, πως η έννοια του δικαίου είναι καθαρά υποκειμενική, πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη περίπτωση που άπτεται στα της “τσέπης μας”.
 Άλλωστε και η ρήση του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα και φιλόσοφου του διαφωτισμού  “Μοντεσκιέ” σ΄ ένα συνεργάτη του, σχολιάζοντας κάποια εκτιμώμενη «αδικία» ενός αντίστοιχου νόμου της εποχής,  είναι μνημειώδης και χαρακτηριστική: Είπε λοιπόν: “Μου φαίνεται άδικο αφού είναι Νόμος”, αλλά “Πρέπει να είναι Νόμος γιατί είναι δίκαιο”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad