Δημόσιο χρέος & έλλειμμα 2009 των χωρών μελών της Ε.Ε - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Δημόσιο χρέος & έλλειμμα 2009 των χωρών μελών της Ε.Ε

H Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) έδωσε στις 22 Απριλίου τα εξαιρετικού ενδιαφέροντος δημοσιονομικά στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε, όπως διαμορφώθηκαν τελικά για το 2009.
Δείτε λοιπόν και αξιολογήστε μόνοι σας την δεινή θέση της Ελλάδος μέσα στο γενικότερο πίνακα της Ε.Ε :

Τα μεγαλύτερα κρατικά ελλείμματα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ καταγράφηκαν στις χώρες ...
Ιρλανδία(-14,3%), Ελλάδα(-13,6%), Ηνωμένο Βασίλειο(-11,5%), Ισπανία (-11,2%), Πορτογαλία(-9,4%), Λετονία(-9,0%), Λιθουανία (-8,9%), Ρουμανία(-8,3%), Γαλλία (-7,5%) και Πολωνία (-7,1%). Σε κανένα από τα κράτη-μέλη δεν καταγράφηκε κρατικό πλεόνασμα το 2009.

Τα χαμηλότερα ελλείμματα καταγράφηκαν στη Σουηδία (-0,5%), στο Λουξεμβούργο (-0,7%) και στην Εσθονία (-1,7%). Συνολικά, 25 κράτη-μέλη εμφάνισαν επιδείνωση στους κρατικούς ισολογισμούς τους ως ποσοστό επί του ΑΕΠ το 2009 συγκριτικά με το 2008 και μόνο δύο (Εσθονία και Μάλτα) παρουσίασαν βελτίωση.

Το χαμηλότερο κρατικό χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ καταγράφηκε στις χώρες Εσθονία(7,2%), Λουξεμβούργο(14,5%), Βουλγαρία(14,8%), Ρουμανία (23,7%), Λιθουανία (29,3%) και Τσεχία (35,4%).

Δώδεκα κράτη-μέλη είχαν κρατικό χρέος υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ, που ορίζει η συνθήκη του Μάαστριχτ: Ιταλία (115,8%), Ελλάδα (115,1%), Βέλγιο (96,7%), Ουγγαρία (78,3%), Γαλλία (77,6%), Πορτογαλία (76,8%), Γερμανία (73,2%), Μάλτα (69,1%), Ηνωμένο Βασίλειο (68,1%), Αυστρία (66,5%), Ιρλανδία (64,0%) και Ολλανδία (60,9%).

Αξιοσημείωτη μεταβολή είχε στο Ηνωμένο Βασίλειο το κρατικό χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ανήλθε το 2009 σε 68,1%, έναντι 52% το 2008 και 46,7% το 1998, δηλαδή η ετήσια μεταβολή του δείκτη μόνο κατά το 2009 είναι 16,1% έναντι 5,3% για τη δεκαετία 1998 - 2008 συνολικά!
Η Κύπρος εμφανίζεται με 9,5 δις συνολικό δημόσιο χρέος, ήτοι 56,2% του ΑΕΠ και ετήσιο έλλειμμα 6,1% του ΑΕΠ


Το 2009 θα μπορούσε να ανακηρυχθεί έτος δημοσιονομικής απειθαρχίας συνολικά της Ε.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad