“Κινδυνεύουν στ’ αλήθεια οι τραπεζικές καταθέσεις”; - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

“Κινδυνεύουν στ’ αλήθεια οι τραπεζικές καταθέσεις”;

Τελευταία όλο και περισσότερες καταστροφολογικές φήμες κατακλύζουν την αγορά και επηρεάζουν τα μέγιστα την καταναλωτική και όχι μόνο συμπεριφορά.
Ας ψηλαφήσουμε λοιπόν τη βασικότερη εξ’ αυτών, που αναφέρεται στο επίπεδο κάλυψης των τραπεζικών καταθέσεων:
Φήμη : Αν η Ελλάδα προσφύγει στο ΔΝΤ, τότε δεσμεύονται οι καταθέσεις:
Λάθος τραγικό, τέτοιο θέμα δεν...
υφίσταται, αν η Ελλάδα προσφύγει στο ΔΝΤ θα το πράξει για να δανεισθεί, σε καμία περίπτωση δε θα κηρύξει στάση πληρωμών. Άλλωστε στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα είναι αυστηρά δημοσιονομικό και δε σχετίζεται επ’ ουδενί με πτωχεύσεις Τραπεζικών ιδρυμάτων. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε το τι ισχύει ως προς την εγγύηση των καταθέσεων στις Τράπεζες.
Κάθε αποταμιευτής, οι καταθέσεις του οποίου δεν ανήκουν στην κατηγορία των εξαιρουμένων καταθέσεων, δικαιούται να λάβει αποζημίωση από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) σύμφωνα με το νόμο 2832/2000, που προβλέπει ότι στο ΤΕΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, εκτός από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το ανώτατο όριο κάλυψης που προβλέπεται για κάθε καταθέτη, αφού ληφθεί υπόψη το σύνολο των καταθέσεών του σ’ ένα πιστωτικό ίδρυμα και συμψηφιστούν οι υποχρεώσεις του προς αυτό, είναι 100.000 ευρώ. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ως αποζημίωση σε κάθε καταθέτη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Προσέξτε : Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων ανέρχεται σε 100.000 Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά τράπεζα. Οι συνδικαιούχοι, μιας τράπεζας, θεωρούνται για το ΤΕΚ, ως χωριστές καταθέσεις και συνυπολογιζομένων των λοιπών καταθέσεων τους καλύπτονται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε καταθέτη .
Αν λοιπόν έχετε συνολικές καταθέσεις στην Χ Τράπεζα ποσού 180.000 € μόνος σας, αυτό σημαίνει ότι είναι εγγυημένα τα 100.000 €, ενώ εάν έχετε συνδικαιούχο π.χ και την σύζυγο, τότε όλο το ποσό είναι εγγυημένο.
Τι γίνεται εάν έχετε συνολικές καταθέσεις στο Τραπεζικό σύστημα π.χ 550.000 € ;
Καλό θα ήταν εάν είναι σε μία Τράπεζα να αυξήσετε τους συνδικαιούχους σε πέντε(5) προκειμένου να είναι εγγυημένο το σύνολο ή εάν αυτόν είναι αδύνατο (για λόγους εύλογους) τότε να κατατμήσετε την κατάθεση σας σε διαφορετικές τράπεζες !!! . Δηλαδή εάν το μέγιστο πλήθος των συνδικαιούχων που μπορείτε να έχετε είναι δύο (πχ εσείς και η γυναίκα σας) τότε να κατατμήσετε την κατάθεση σε 3 τράπεζες (200.000 € στην 1η , 200.000 € στην 2η και 150.000 € στην 3η ) έτσι το σύνολο του ποσού των 500.000 € θα είναι εγγυημένο !!! .
Βέβαια σπάζοντας την συνολική κατάθεση μειώνεται η διαπραγματευτική σας δύναμη έναντι της τράπεζας και ενδέχεται να απολαμβάνετε μικρότερο επιτόκιο σε κάθε κατάθεση (άλλο να έχεις μία κατάθεση 500.000 € και άλλο 100.000 € ), όμως σε ύποπτους καιρούς αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια και όχι η ελάχιστη επιπλέον απόδοση.
Dr.Query

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad