Πήραν τον κατήφορο οι καταθέσεις στις Τράπεζες… - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2010

Πήραν τον κατήφορο οι καταθέσεις στις Τράπεζες…

Μέχρι και το 2009 οι καταθέσεις αυξάνονταν σε σημαντικό ποσοστό κάθε χρόνο. Μετά από την έναρξη της κρίσης βαίνουν διαρκώς μειούμενες για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται με τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό(θέλουμε να πιστεύουμε πως μετριάσθηκε), ο δε δεύτερος με την αναγκαστική κάλυψη των υποχρεώσεων του Έλληνα από τα έτοιμα των καταθέσεων.
Σημειωτέον πως και οι μεγάλες Αυξήσεις Μετοχικών Κεφαλαίων διαφόρων εταιριών(π.χ ΕΤΕ) έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εμφανιζόμενη μείωση.
Δείτε τον παρακάτω πίνακα και σημειώστε πως όσο εντείνεται η μείωση αυτή τόσο θα ασφυκτιούν οι Τράπεζες και θα παρασύρουν εκ των πραγμάτων τα επιτόκια σε ανοδική τροχιά.

Σε δις ευρώ

Χρονολογία                   
Kαταθέσεις

2005                                   156,8

2006                                   173,7

2007                                   197,2

2008                                    227,2

2009                                    237,7

2010  Ιαν.                            232,6

         Φεβρ.                         229,3

         Απριλ.                        221,9

         Ιούν.                           216,3

         Αύγ.                            212,8

         Σεπτ.                           212,8

         Οκτ.                             211,6 


Dr. Query

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad