Στο υπουργείο Εργασίας τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων !!! - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Στο υπουργείο Εργασίας τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων !!!

Στη συγχώνευση των τριών Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων και εν συνεχεία στην υπαγωγή τους στο υπουργείο Εργασίας προσανατολίζεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το θέμα τέθηκε σε... συνάντηση που είχαν στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας κ. Γιώργο Κουτρουμάνη, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μετοχικά Ταμεία και η δυνατότητα που υπάρχει να ενσωματωθούν σε ένα ευρύτερο σχήμα επικουρικών ταμείων του δημόσιου τομέα.

Όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ εμφανίζεται αποφασισμένη να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο ρόλο και την αποστολή της, που είναι η προάσπιση της άμυνας της χώρας, μεταβιβάζοντας την ευθύνη λειτουργίας των επικουρικών ταμείων στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο είναι και το καθ' ύλην αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου και εφόσον προηγουμένως υλοποιηθούν δύο άλλα στάδια.

Το πρώτο στάδιο είναι η συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας με το Ταμείο Εθνικού Στόλου και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας. Με την ολοκλήρωση της προηγούμενης διαδικασίας, θα ξεκινήσει και η υλοποίηση του δεύτερου σταδίου, που αφορά τη συγχώνευση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η επικουρική σύνταξη δεν θα μπορεί να ξεπερνά το 20% της κύριας σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος. Ποσοστό το οποίο, βεβαίως, μπορεί να συμπιεστεί προς τα κάτω και να κυμανθεί ακόμη και στο 10% με 15%, σε περίπτωση που το πλαφόν αφορά μόνο την άνοδο.

Στάδιο πρώτο

Ήδη, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το πρώτο μέρος του σχεδίου που προβλέπει τη συγχώνευση του Ταμείου Εθνικής Άμυνας με το Ταμείο Εθνικού Στόλου και το Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας. Η ένωση των παραπάνω ταμείων προβλέπεται σε έγγραφα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τρέχον έτος, ενδεχομένως και εντός του πρώτου εξαμήνου. Να σημειώσουμε ότι η περιουσία των παραπάνω ταμείων ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει ακίνητα, μετρητά και χρεόγραφα. Οι κυριότεροι, δε, πρόσοδοι τους προέρχονται από ενοίκια ακινήτων, οικοπέδων και κτημάτων, από τόκους, μερίσματα και τοκομερίδια των πάσης φύσεως καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος, από δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, από την εκποίηση των άχρηστων υλικών και εφοδίων κ.ά.

Στάδιο δεύτερο

Εν συνεχεία, σειρά για συγχώνευση θα πάρουν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού με το Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού και το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας. Από τα παραπάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει το ΜΤΣ, τα χρέη του οποίου ανέρχονται σε 350 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει ουσιαστική δυσχέρεια καταβολής των προβλεπόμενων παροχών (μέρισμα - ΒΕΑ κ.λπ.) και ταυτόχρονα να απειλείται άμεσα η βιωσιμότητά του. Λιγότερα προβλήματα έχουν το ΜΤΝ και το ΜΤΑ, τα οποία, εξαιτίας των εσόδων τους -πέρα από τις κρατήσεις των μελών τους- και από τις παραγγελίες και αναβαθμίσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, τους εξασφαλίζουν αυξημένη ρευστότητα. Έτσι εξηγείται, άλλωστε, και το γεγονός ότι οι υπηρετούντες σε Π.Ν. και Π.Α. λαμβάνουν αυξημένα μερίσματα σε σχέση με τους υπηρετούντες στο Σ.Ξ. Η διαφορά ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 120 με 150 ευρώ μηνιαίως. Το εντυπωσιακό είναι, βεβαίως, ότι αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι η σχέση μετόχων μερισματούχων στο Σ.Ξ. είναι σαφώς καλύτερη απ' ό,τι στους δύο άλλους κλάδους (Σ.Ξ.: 2,15:1, Π.Ν.: 1,36:1, Π.Α.: 1,28:1), ενώ άπαντες καταβάλλουν το ίδιο επιπλέον ποσό στα επιμέρους ταμεία. Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι οι κοινωνικοί πόροι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατανέμονται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα τα ΜΤΝ και ΜΤΑ να λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από το ΜΤΣ, ενώ καλούνται να καταβάλλουν μερίσματα σε μικρότερο αριθμό δικαιούχων.

Να σημειώσουμε ότι αντίθετα σε κάθε σκέψη για συγχώνευση των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων είναι τα στελέχη σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, αφού σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δουν το μέρισμά τους να μειώνεται περίπου κατά το ήμισυ. Από την άλλη πλευρά, τα στελέχη του Στρατού Ξηράς προωθούν τη συγκεκριμένη λύση, καθώς έχουν αντιληφθεί τους κινδύνους που διατρέχει η μελλοντική καταβολή του μερίσματος τους από το ΜΤΣ, εξαιτίας των τεράστιων προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει, αλλά και της δυστοκίας του υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τη χρηματοδότησή του, διασφαλίζοντας έστω και την ελάχιστη καταβολή.

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή κατάσταση του ΜΤΝ, οι ενώσεις των αποστράτων επιρρίπτουν ευθύνες τόσο προς την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων όσο και προς τις κατά καιρούς διοικήσεις των Ταμείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε σχετική ημερίδα που πραγματοποίησαν μέλη τους την περασμένη Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, οι βασικοί τομείς που ευθύνονται για το τεράστιο οικονομικό έλλειμμα του ΜΤΣ είναι:

Η εκταμίευση μέχρι σήμερα από το ΜΤΣ, μόνο για τη Γενική Τράπεζα, ποσό το οποίο φέρεται να είναι της τάξης των 300.000.000 ευρώ για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Η χορήγηση μερίσματος στους «αποκατασταθέντες διοικητικά και συνταξιοδοτικά αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης», χωρίς αυτοί να βρίσκονται σε ανταποδοτική σχέση. Η συνολική επιβάρυνση του Ταμείου έχει ανέλθει σήμερα στα 4.500.000 ευρώ περίπου, χωρίς να τηρηθεί η δέσμευση της Πολιτείας για κάλυψή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, όπως έχει καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής η ρητή και κατηγορηματική δέσμευση του τότε ΥΕΘΑ.

Η παράνομη επιβολή, σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, φόρων στα έσοδα εκμετάλλευσης του Μεγάρου ΜΤΣ, συνολικού ύψους 12.229.221 ευρώ, την περίοδο 1990-2000. Από αυτό το ποσό δεν έχουν μέχρι τώρα επιστραφεί 8.693.000 ευρώ, έχοντας μάλιστα απώλεια από τους τόκους 2,5 με 3 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο οφειλής επιχορήγησης του υπουργείου Οικονομικών στο ΜΤΣ, ύψους περί τα 4.500.000 ευρώ από το 1990, έναντι δαπάνης η οποία επιβλήθηκε στο ΜΤΣ για άσκηση κοινωνικής πολιτικής της Πολιτείας.

Η κατάργηση από το 2001 των κρατήσεων υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. στις προμήθειες κύριου υλικού (εξοπλιστικών προγραμμάτων) των Ε.Δ.

Η μη ύπαρξη αντίστοιχων κρατήσεων στις δαπάνες πάσης φύσεως προμηθειών της ΕΛ.ΑΣ. Κατά μία εκτίμηση, οι σχετικές απώλειες μπορεί να ξεπερνούν τα 500 εκατ. ευρώ!

Να επισημάνουμε, επίσης, ότι από την πλευρά των απόστρατων καταγράφονται πολλά ερωτηματικά αναφορικά με την ορθή εκμετάλλευση της περιουσίας του ΜΤΣ, όπως μη εισπράξεις μισθωμάτων, μη αναπροσαρμογές μισθωμάτων και μη επωφελείς αγοραπωλησίες για τη διάθεση κεφαλαίων για κατ' επιβολή επενδύσεις κατά τη φαύλη περίοδο του Χρηματιστηρίου κ.ά.

(ΕΠΙΚΑΙΡΑ - ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ)
(Σταράτα Λόγια)
Πηγή: armyalert.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad