Το Μ.Τ.Σ ενημερώνει για το κουτσουρεμένο μέρισμα των αποστράτων Στρατιωτικών & Αστυνομικών Α’ & Β’ τριμήνου 2011..(για την ακρίβεια εναπομείναν δείγμα) - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Το Μ.Τ.Σ ενημερώνει για το κουτσουρεμένο μέρισμα των αποστράτων Στρατιωτικών & Αστυνομικών Α’ & Β’ τριμήνου 2011..(για την ακρίβεια εναπομείναν δείγμα)

Μετά την πληρωμή του μειωμένου μερίσματος, η οποία πραγματοποιήθηκε την 7η Απριλίου, και με αφορμή ερωτήματα που διατυπώνονται εκ μέρους των μερισματούχων του Ταμείου, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Η οποιαδήποτε μεταβολή επί του μερίσματος (αύξηση ή μείωση) συντελείται επί της τιμής μεριδίου, βάσει της οποίας διαμορφώνεται το ακαθάριστο ποσό μηνιαίου μερίσματος.

2. Το μέρισμα του Β’ Τριμήνου τρέχοντος έτους είναι μειωμένο κατά 25% επί του ακαθαρίστου ποσού (μικτού) μηνιαίου μερίσματος, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί και η εκκαθάριση του μερίσματος του Α’ Τριμήνου (δηλαδή επιπλέον μείωση 25%), το οποίο είχε καταβληθεί ολόκληρο στις 5 Ιαν. 2011.

3. Από τις κρατήσεις που διενεργούνται επί του ακαθαρίστου (μικτού) ποσού του μερίσματος, οι μεν ποσοστιαίες (Πάγια Δικαιώματα, ΒΕΑ, ΝΙΜΤΣ-ΕΑΑΣ) υπόκεινται σε αντίστοιχη μείωση, καθόσον υπολογίζονται σε ποσοστό επί του ακαθάριστου ποσού μερίσματος, εκείνες δε που είναι προσδιορισμένα (προσυμφωνημένα σταθερά) ποσά [προβλεπόμενες κρατήσεις στον τελευταίο ή προτελευταίο μισθολογικό βαθμό (ΚΥΑ), αναγνώριση υπηρεσίας (Ν.2913/2001)] παραμένουν αμετάβλητες, καθόσον υπολογίζονται επί των λαμβανομένων αποδοχών του αποστρατευόμενου μετόχου.

4. Κατόπιν των προαναφερόμενων είναι σαφές ότι το καταβλητέο μέρισμα στους μερισματούχους εκείνους, οι οποίοι ευρίσκονται στο στάδιο της αποπληρωμής οφειλών τους είτε από αναγνώριση υπηρεσίας (Ν.2913/2001) είτε από τις προβλεπόμενες κρατήσεις στον τελευταίο ή προτελευταίο μισθολογικό βαθμό (ΚΥΑ), είναι μικρότερο του 50%.

Παράδειγμα

Μέρισμα Α’ Τριμήνου 2011
Ακαθάριστο ποσό 785,07€
Διάφορες κρατήσεις (ποσοστιαίες) -227,66€
Αναγνώριση υπηρεσίας (σταθερή) -187,38€
Φόρος -18,22€
Πληρωτέο ποσό 351,81€

Μέρισμα Β’ Τριμήνου 2011

Ακαθάριστο ποσό (μείωση 25% επί του 785,07€) 588,81€
Διάφορες κρατήσεις (ποσοστιαίες) -170,75€
Αναγνώριση υπηρεσίας (σταθερή) -187,38€
Φόρος -11,36€
Πληρωτέο ποσό 219,32€
Αναδρομική μείωση 25% Α’ Τριμήνου
(έχουν συνυπολογισθεί θετικά οι επιπλέον παρακρατηθείσες κρατήσεις) -139,35€

Τελικό προς πίστωση ποσό 79,97€

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad