Από το σπίτι μπορούμε να εκδώσουμε Φορολογική Ενημερότητα… - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Από το σπίτι μπορούμε να εκδώσουμε Φορολογική Ενημερότητα…


Ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα παρέχει το υπουργείο Οικονομικών. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω των κωδικών τους, έχουν τη δυνατότητα πλέον να εκδίδουν άμεσα βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας χωρίς την αναμονή της μιας μέρας, που ίσχυε έως σήμερα.

Η βεβαίωση που χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι ισότιμη με αυτή που χορηγείται στις ΔΟΥ, βάσει της απόφασης 2873/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685/Β). Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη από τον ιστότοπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr, μέσω των ενοτήτων «Υπηρεσίες προς Πολίτες» ή «Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες» και επιλογή «Έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad