Οι περίφημες κλίμακες των διεθνών οίκων αξιολόγησης: - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Οι περίφημες κλίμακες των διεθνών οίκων αξιολόγησης:

Πολύς λόγος γίνεται για τις επιπτώσεις των συνεχόμενων υποβαθμίσεων που υφίσταται η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική διαβάθμιση της χώρας. Φθάσαμε επιτέλους στον πάτο; Και αν ναι επίκειται άνοδος στις αξιολογήσεις;(αφού ως γνωστόν ότι ανεβαίνει κατεβαίνει και το αντίστροφο).. Που βρίσκεται η Κύπρος;
Κατ’ αρχήν η υποβάθμιση σε καθεστώς χρεοκοπίας της Ελλάδος θεωρείται πλέον μια αναμενόμενη εξέλιξη.
Μετά την αναμενόμενη υποβάθμιση της Ελλάδος στην κλίμακα C ή D δηλαδή σε καθεστώς default η οποία προφανώς και θα αποτελεί ιστορική εξέλιξη καθώς ουδέποτε χώρα του δυτικού κόσμου χρεοκόπησε…οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s - Standard and Poor’s και Fitch θα αναβαθμίσουν την Ελλάδα έως και 8 βαθμίδες πιθανότητα στην κλίμακα Β.
Δεν μπορεί όμως να προσδιοριστεί ακόμη ο χρόνος που θα παραμείνει σε καθεστώς default η Ελλάδα.
Να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση της Ελλάδος στην κλίμακα B θα είναι απόρροια των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν και τα οποία θα δοθούν στους ομολογιούχους δανειστές στα πλαίσια του PSI+.
Αυτά τα νέα ομόλογα θα πρέπει να αξιολογηθούν και θα φέρουν βαθμολογία από της οίκους αξιολόγησης. Αυτά τα νέα ομόλογα θα μπορούσαν να βαθμολογηθούν έως την κλίμακα Β.
Χαρακτηριστικός είναι ο  πίνακας που ακολουθεί:

                    Κλίμακα Αξιολογήσεων Διεθνών Οίκων
               
                                                   Moody’s                     S&P                                  Fitch
Άριστη                                                 Aaa                           AAA                                   AAA
Υψηλής Διαβάθμισης                      Aa1                           AA+                                    AA+
                                                              Aa2                           AA                                       AA
                                                              Aa3                           AA-                                      AA-
Υψηλότερα της Μεσαίας
Αξιολόγησης                                Α1 Ελλάδα
                                                         2005                            Α+ Ελλάδα 2005        A+ Ελλάδα   2005
                                                         Α2                                 Α                                          Α
                                                         Α3                                 Α-                                         Α-
Χαμηλότερα της Μεσαίας
Αξιολόγησης                               Baa1                            BBB+                                  BBB+
                                                       Baa2                            BBB                                    BBB
                                                Baa3(Κύπρος)                 BBB-                                   BBB(Κύπρος)
Μη επενδυτικά ομόλογα
(junk - σκουπίδια)                   Ba1                               BB+(Κύπρος)                        BB+
                                                    Ba2                                BB                                           BB
                                                    Ba3                                BB-                                          BB-
Κερδοσκοπικά                        B1                                  B+                                            B+
                                                    B2                                  B                                               B**
                                                    B3                                  B-                                              B-
Υψηλού κινδύνου                 Caa1                             CCC+                                     CCC+
                                                  Caa2                             CCC                                       CCC(Ελλάδα)
                                                  Caa3                             CCC-                                      CCC-
Υψηλός Κίνδυνος 
Χρεοκοπίας                         Ca(Ελλάδα)                  CC(Eλλάδα)                          CC
                                                                                         
                                                                                           C                                           C*Ελλάδα
Χρεοκοπία                               C*Ελλάδα                    D*Ελλάδα                           D

 *Πιθανή νέα βαθμολογία Ελλάδος
** Πιθανή νέα βαθμολογία της Ελλάδος μετά το PSI+ και την έκδοση των νέων ομολόγων….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Post Bottom Ad