Το Συνυπεύθυνο και το Συνακόλουθο - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Το Συνυπεύθυνο και το ΣυνακόλουθοΤου Ηλία Σταμπολιάδη Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης                              Όσο βαθαίνει η κρίση τόσο ξεδιπλώνεται η παραφροσύνη των υπαιτίων της. Στην προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν την ανομία και τα εγκλήματα τους  καταφεύγουν σε παραλογισμούς που εάν δεχθούμε ότι αποτελούν νέο ήθος και νέο τρόπο σκέψης τότε σίγουρα οδηγούμαστε στην κατάρρευση του πολιτισμού. Εάν  καταρρεύσουν οι αρχές και η έννοια  της λογικής ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός συστήματος κοινωνιοκεντρικού (κομμουνιστικού) ή ατομοκεντρικού  (καπιταλιστικού) τότε οδηγούμαστε στην αναρχία και τον μηδενισμό.

Σχετικά με τους μεγαλοκαταθέτες στην Κύπρο, και αύριο αλλού, προκειμένου  να δικαιολογήσουν τη ληστρική τους επιδρομή οι εκπρόσωποι της Γερμανίας  δήλωσαν ότι και αυτοί είναι συνυπεύθυνοι για την πορεία της Τράπεζας που διάλεξαν να καταθέσουν τα χρήματα τους. Όμως  όλοι γνωρίζουμε ότι οι καταθέτες δεν συμμετέχουν στη διοίκηση της Τράπεζας που είναι μία επιχείρηση των μετόχων της που έχουν λόγο στη διαχείριση και καρπώνονται τα κέρδη ή ζημιώνονται  από τις απώλειες. 
Εάν υποθέσουμε ότι αλλάζουν οι κανόνες, τότε με την ίδια λογική και οι αγορές που έχουν δανείσει σε ιδιώτες ή και κράτη,  και μάλιστα με επιτόκιο ανάλογο της φερεγγυότητας του δανειολήπτη, είναι συνυπεύθυνες στην περίπτωση που ο δανειζόμενες αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του. Μάλιστα, η ευθύνη των αγορών είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της αναλογούσας σε αυτή των καταθετών καθόσον  εκ θέσεως έχουν όλα τα στοιχεία για να γνωρίζουν εκ των προτέρων σε ποιους δανείζουν και εάν μάλιστα τα δανειζόμενα κεφάλαια θα επενδυθούν  παραγωγικά ώστε να εγγυώνται την εξόφληση του δανείου. 
Βεβαίως οι Γερμανοί εξυπνάκηδες ανέφεραν τα περί ευθύνης των καταθετών για να προτρέψουν  εμμέσως το κοινό να καταθέτει σε γερμανικές τράπεζες που Σήμερα θεωρούνται ασφαλείς. Δεν καταλαβαίνουν ότι η εφαρμογή του μέτρου της συνευθύνης των καταθετών συνεπάγεται ως επακόλουθο και την συνευθύνη των δανειστών έναντι αδυναμίας πληρωμής εκ μέρους των δανειζόμενων. 
Θα πρέπει να απαιτήσουμε εδώ και τώρα την εφαρμογή της συνακόλουθης ευθύνης και να κουρέψουμε ακόμη και μονομερώς τα δάνεια, την αποπληρωμή των οποίων, οι αναίσχυντοι και προδότες πολιτικοί μας, εναπόθεσαν στις πλάτες του εργαζόμενου και συνταξιούχου και τους κούρεψαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών τους ταμείων. 
Θα πρέπει να επαναστατήσουμε εδώ και τώρα εάν θέλουμε να αποκαλούμαστε ανθρώπινα όντα με διακριτικό στοιχείο τη λογική, έναντι της άλογης φύσης. Όχι μόνο να εκδιώξουμε τους υπεύθυνους από την εξουσία αλλά και να τους τιμωρήσουμε δεόντως. Η ευθύνη της επιστημονικής κοινότητας ως φορέα της λογικής και των εξ αυτής απορρεόντων συνεπειών είναι τεράστια και αύριο θα ευρεθεί και αυτή υπόλογη  έναντι του έθνους αλλά και της ανθρωπότητας.


Post Bottom Ad